Kıyametin en büyük 10 alameti!

0
3374

                       1.54                Kıyametin en büyük 10 alameti!

 • Kıyametin en büyük 10 alameti!
  Kıyamet gününün alametleri, kıyametin kopmasından olan ve kıyametin yakın olduğunu gösteren işaretlerdir. İşte Kıyametin on alametlerinden bazıları şunlardır;Hazret-i Mehdi gelecek
  Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki: Kıyamet kopmadan önce, Allahü teâlâ, benim evladımdan birini yaratır ki, ismi benim ismim gibi, babasının ismi, benim babamın ismi gibi olur. Ondan önce dünya zulümle dolu iken, onun zamanında adaletle dolar. (Tirmizi)


   

  2.54                      Kıyametin en büyük 10 alameti!

 • Kıyametin en büyük 10 alameti!
  Deccal gelecek
  Hadis-i şerifte buyuruldu ki: Deccal çıkar, tanrı olduğunu söyler. Onun tanrılığına inanan kâfir olur. (i. E. Şeybe)


   

 • Kıyametin en büyük 10 alameti!
  Hazret-i İsa gökten inecek:
  Kur’an-ı kerimde mealen buyuruluyor ki:
  Allah’ın Resulü Meryem oğlu İsa’yı öldürdük dedikleri için Yahudileri lanetledik. Onlar İsa’yı öldürmediler, asmadılar da. Öldürülen, kendilerine İsa gibi gösterildi. (Nisa 157)
  Hazret-i İsa göğe kaldırılmıştır. (Nisa 158) Elbette o Hazret-i İsa’nın Kıyamete yakın gökten inmesi, Kıyametin yaklaştığını gösteren bilgidir. Sakın bunda şüphe etmeyiniz. (Zuhruf 61, Beydavi)
  Hadis-i şeriflerde de buyuruldu ki:
  (İsa, âdil bir hakem olarak gökten inecek, haçı kıracak, [Hristiyanlığı kaldıracak] domuzu öldürecek, (domuz etini yasaklayacak] İslam’dan başka şeyi yasaklayacaktır.) [Buhari, Müslim, Ebu Davud, Tirmizi, İbni Ebi Şeybe) İsa inince, her yerde sükûn, emniyet meydana gelir. Öyle ki aslanla deve, kurtla kuzu serbestçe dolaşır,


   

   

  4.54                      Kıyametin en büyük 10 alameti!

 • Kıyametin en büyük 10 alameti!
  Dabbet-ül-arz çıkacak
  Bu husustaki hadis-i şeriflerden birinin meali şöyledir: Dabbet-ül arz, Musa’nın asası ile mümine dokunur, alnına Cennetlik yazılır, yüzü nurlanır. Kâfire, Süleyman’ın mührü ile vurur, Cehennemlik yazılır, yüzü simsiyah olur. (Tirmizi) O söz başlarına geldiği zaman, (Kıyamet alametleri zuhur edince), onlara yerden bir hayvan çıkarırız, bu hayvan, onlara, insanların âyetlerimize kesin iman etmemiş olduklarını söyler. (Neml 82, Tefsir-i Kurtubi)


   

   

  5.54                      Kıyametin en büyük 10 alameti!

 • Kıyametin en büyük 10 alameti!
  Yecüc ve Mecüc çıkacak
  Kur’an-ı kerimde buyuruluyor ki: Yecüc ve Mecüc, set yıkılıp her tepeden akın ederler. (Enbiya 96)
  Hadis-i şerifte buyuruluyor ki: Yecüc ve Mecüc, kıyametin ilk alametlerindendir. (İbni Cerir)


   

   

 • Kıyametin en büyük 10 alameti!
  Duman çıkacak
  Kur’an-ı kerimde mealen buyuruluyor ki: Gökten bir duman çıkacağı günü gözetle! (Duhan 10) Hadisi şerifte de buyuruldu ki: Dumanın tesiri mümine nezle gibi gelir, kâfire ise çok şiddetlidir. (Ebu Davud)


   

  7.54                      Kıyametin en büyük 10 alameti!

 • Kıyametin en büyük 10 alameti!
  Güneş batıdan doğacak
  Hadis-i şerifte buyuruldu ki: Güneş batıdan doğmadıkça kıyamet kopmaz. O zaman herkes iman eder, ama imanı fayda vermez. (Buhari, Müslim) Kur’an-ı kerimde mealen buyuruluyor ki:
  Rabbinin bazı âyetleri [alametleri] geldiği gün, önce iman etmemiş veya imanında bir hayır kazanmamış kimseye, o günkü imanı fayda vermez. (Enam 158) Âlimler, bu âyetteki alametlerden birinin de güneşin batıdan doğması olarak bildirmişlerdir. Yukarıdaki hadis-i şerif de zaten bunu açıkça bildiriyor.


   

  8.54                      Kıyametin en büyük 10 alameti!

 • Kıyametin en büyük 10 alameti!
  Ateş çıkacak
  Hadis-i şerifte buyuruldu ki: Hicazdan çıkan ateş, Basra’daki develerin boyunlarını aydınlatır. (Müslim)


   

 • Kıyametin en büyük 10 alameti!
  Yer batması görülecek
  Hadis-i şerifte buyuruluyor ki: Doğu, Batı ve Ceziret-ül Arab’da yer batışı görülecek. (Müslim, Ebu Davud, Tirmizi, İbni Mace)


   

  10.54                      Kıyametin en büyük 10 alameti!

 • Kıyametin en büyük 10 alameti!
  Kâbe yıkılacak
  Hadis-i şerifte buyuruldu ki: Bir Habeşli Kâbe’yi tahrip edecektir. Onu şu anda siyah elleri ile Kâbe’nin taşlarını bir bir söker halde görüyorum. (Buhari, Müslim)


   

 • Kıyametin en büyük 10 alameti!
  Diyanet İşleri Başkanlığı’na en çok sorulan sorulardan bir tanesi de kıyametin ne zaman kopacağı oldu.


   

  12.54                      Kıyametin en büyük 10 alameti!

 • Kıyametin en büyük 10 alameti!
  Sözlükte “dirilmek, ayağa kalkmak, durmak ve canlıların Allah huzurunda saygıyla duracakları gün” anlamlarına gelen kıyamet, dini kavram olarak Yüce Allah’ın ezelde takdir ettiği zaman gelince, dünyadaki bütün canlıların ölmeleri ve bu dünya hayatının sona ermesidir.


   

   

  13.54                      Kıyametin en büyük 10 alameti!

 • Kıyametin en büyük 10 alameti!
  Yine Kur’an’da kıyametin kesin olduğu ve yakın bulunduğu ( İsra, 17/51 ) şiddet ve dehşeti hakkında bilgi verilmektedir.


   

  14.54                      Kıyametin en büyük 10 alameti!

 • Kıyametin en büyük 10 alameti!
  Ay’ın ve Güneş’in bir araya toplanıp, insanın kaçacak yer arayacağı bildirilmekte…


   

  15.54                      Kıyametin en büyük 10 alameti!

 • Kıyametin en büyük 10 alameti!
  Kıyametin büyük bir sarsıntıyla peş peşe iki kez geleceği…


   

  16.54                      Kıyametin en büyük 10 alameti!

 • Kıyametin en büyük 10 alameti!
  Emzikli kadınların bile çocuklarını atacağı…


   

  17.54                      Kıyametin en büyük 10 alameti!

 • Kıyametin en büyük 10 alameti!
  Göğün yarılıp, yıldızların dökülüp saçılacağı…


   

  18.54                      Kıyametin en büyük 10 alameti!

 • Kıyametin en büyük 10 alameti!
  İnsanın anasından, babasından, çocuğundan kaçacağı…


   

  19.54                      Kıyametin en büyük 10 alameti!

 • Kıyametin en büyük 10 alameti!
  Dağların renkli pamuğa döneceği, herkesin yaptığının karşılığını -zerre kadar bile olsa- göreceği anlatılmaktadır.


   

  20.54                      Kıyametin en büyük 10 alameti!

 • Kıyametin en büyük 10 alameti!
  Kıyamet İsrafil adındaki meleğin sura üflemesiyle başlayacaktır.


   

 • Kıyametin en büyük 10 alameti!
  Buna nefha-i ula denir. Bunun olabilmesi için yeryüzünde hiçbir iyi insanın kalmaması gerekir.


   

  22.54                      Kıyametin en büyük 10 alameti!

 • Kıyametin en büyük 10 alameti!
  Bu hususta bir hadiste şöyle buyurulmuştur: ” Kıyamet ancak kötü insanlar ve kafirler üzerine kopacaktır.” (Müslim, Fiten, 131)


   

  23.54                Kıyametin en büyük 10 alameti!

 • Kıyametin en büyük 10 alameti!
  İsrafil ikinci kez sura üfürünce, bütün insanlar yeniden dirilecektir. Buna da ikinci nefha denilmektedir.


   

  24.54                      Kıyametin en büyük 10 alameti!

 • Kıyametin en büyük 10 alameti!
  Kıyametin ne zaman kopulcağı bilinmemekle birlikte Hz. Peygamber (s.a.s.), onun meydana gelme zamanına işaret eden bazı önemli olay ve belirtiler hakkında açıklamalarda bulunmuştur.


   

  25.54                    Kıyametin en büyük 10 alameti!

 • Kıyametin en büyük 10 alameti!
  Bu işaretler büyük ve küçük olmak üzere iki kategoride gösterilmiştir.


   

  26.54                    Kıyametin en büyük 10 alameti!

 • Kıyametin en büyük 10 alameti!
  Kıyametin küçük alemetleri olarak, din ve inanç hakkında bilgisizliğin yaygınlaşması, içkinin çokca içilmesi.


   

  27.54           Kıyametin en büyük 10 alameti!

 • Kıyametin en büyük 10 alameti!
  Fitne, öldürme ve kargaşanın çoğalması, maddi refahla birlikte kanaatsizlik ve nankörlüğün artması.


   

  28.54          Kıyametin en büyük 10 alameti!

 • Kıyametin en büyük 10 alameti!
  Allah rızası yerine çıkar ve menfaatlerin ön plana çıkması gibi olayları saymak mümkündür.


   

  29.54      Kıyametin en büyük 10 alameti!

 • Kıyametin en büyük 10 alameti!
  Büyük alametler ise şu hadiste bildirilmiştir: ” On alamet meydana gelmeden kıyamet kopmaz.


   

  30.54       Kıyametin en büyük 10 alameti!

 • Kıyametin en büyük 10 alameti!
  Deccal’ın çıkışı


   

 • Kıyametin en büyük 10 alameti!
  Hz. İsa’nın yeryüzüne inmesi


   

  32.54        Kıyametin en büyük 10 alameti!

 • Kıyametin en büyük 10 alameti!
  Ye’cuc ve Me’cucun çıkışı


   

  33.54          Kıyametin en büyük 10 alameti!

 • Kıyametin en büyük 10 alameti!
  Dabbetü’l Arz’ın çıkışı


   

  34.54        Kıyametin en büyük 10 alameti!

 • Kıyametin en büyük 10 alameti!
  Güneşin batıdan doğması


   

  35.54     Kıyametin en büyük 10 alameti!

 • Kıyametin en büyük 10 alameti!
  Doğuda, Batıda ve Arap yarımadasında meydana gelmek üzere yerin batışı


   

  36.54         Kıyametin en büyük 10 alameti!

 • Kıyametin en büyük 10 alameti!
  Duman ve insanları mahşer yerine sürecek olan ve Aden çukurundan çıkan bir ateşin zuhuru.”


   

  37.54      Kıyametin en büyük 10 alameti!

 • Kıyametin en büyük 10 alameti!
  Bu hadiste geçen alametlerin bir kısmı aynı zamanda Kur’an’da da muhtelif ayetlerde yer almaktadır.


   

  38.54        Kıyametin en büyük 10 alameti!

 • Kıyametin en büyük 10 alameti!
  Kıyamet günü ayrıca kabirdekiler kendilerini dışarı atacak.


   

  39.54        Kıyametin en büyük 10 alameti!

 • Kıyametin en büyük 10 alameti!


  40.54         Kıyametin en büyük 10 alameti!

 • Kıyametin en büyük 10 alameti!
  İnsan öldükten sonra vücudu ne gibi aşamalardan geçiyor? İşte biraz ürkütücü biraz da ‘rahatsız edici’ o bilgiler…


   

  41.54     Kıyametin en büyük 10 alameti!

   

 • Kıyametin en büyük 10 alameti!
  ORTALAMA 4 YIL SONRA BÖYLESİNİZ / Öldükten yaklaşık 30 dakika içerisinde, vücutta refleks diye bir şey kalmıyor. Gevşeyen kaslar dolayısıyla ağız ve göz kapakları açık kalıyor. Boşaltım sistemi tamamen gevşiyor, idrar ve sperm akıntısı oluşuyor.


   

  42.54         Kıyametin en büyük 10 alameti!

 • Kıyametin en büyük 10 alameti!
  VÜCUT YAPISI SERTLEŞİYOR / Ölümden itibaren ortalama 10 saat içerisinde vücut kaskatı oluyor. Adrenalin salgılanılan bir anda; yani heyecanlı veya mücadele verildiği sırada ölüm gerçekleşmişse, vücut aynı anda katılaşmaya başlıyor..


   

  43.54         Kıyametin en büyük 10 alameti!

 • Kıyametin en büyük 10 alameti!
  Savaşta ölen insanların vuruldukları şekilde katılaşmaları da bu yüzden oluyor.


   

  44.54        Kıyametin en büyük 10 alameti!

 • Kıyametin en büyük 10 alameti!
  VÜCUT ISISI BİR GÜNDE 24 DERECE DÜŞÜYOR / Ölüm anından sonra ceset, her saat ortalama 1 derece soğuyor.


   

  45.54        Kıyametin en büyük 10 alameti!

 • Kıyametin en büyük 10 alameti!
  Kiloluların iç organları daha geç soğuyor. Çocukların ve zayıfların vücudu ortalamadan daha çabuk soğuyor.


   

  46.54          Kıyametin en büyük 10 alameti!

 • Kıyametin en büyük 10 alameti!
  VÜCUDUN ÇÜRÜMESİ / Ölümün gerçekleşmesinden 24 saat sonra vücut çürümeye başlıyor. Solunumun durması bakteriler için işaret oluyor ve çalışmaya başlıyorlar.


   

  47.54          Kıyametin en büyük 10 alameti!

 • Kıyametin en büyük 10 alameti!
  İlk çürüyen organlar ise göz, beyin, mide ve bağırsaklar. Ceset şişman ise daha çabuk çürürken, bebekler ve tuzlu suda boğulanlar daha geç çürüyor. En geç çürüyen kısımlar ise kalp, mesane, böbrek ve rahim. Rahmin çürümesi aylarca sürüyor.


   

   48.54    Kıyametin en büyük 10 alameti!

 • Kıyametin en büyük 10 alameti!
  VÜCUT NEDEN ŞİŞİYOR? / İlk çürüyen yer olan mide ve bağırsaklarda bakteriler yoğun çalıştıkları için hızla gaz ortaya çıkıyor. Bu gaz, karın bölgesinin şişmesine sebep oluyor. Derinin üstü yanık gibi su toplarken, vücutta biriken sülfür yüzünden renk siyaha dönmeye başlıyor.


   

  49.54        Kıyametin en büyük 10 alameti!

 • Kıyametin en büyük 10 alameti!
  SAÇ VE TIRNAKLAR UZAMAYA DEVAM EDİYOR MU? / Derinin çekilmesi ve çürüme yüzünden tırnaklar ortaya çıktığı için uzadı sanılıyor. Vücudun ölmesiyle birlikte tüm eylemler bittiği için tırnak ve saç uzaması söz konusu değil.


   

  50.54     Kıyametin en büyük 10 alameti!

 • Kıyametin en büyük 10 alameti!
  “RAHMETLİNİN MEZARINDAN SESLER GELİYOR”UN AÇIKLAMASI / Mezardan gelen sesler çürüme sürecinin bir sonucu. Günden güne şişen karın patlıyor ve göğüs çöküyor. Bu olay mezar üstünden duyulabilecek kadar sesli olabiliyor.


   

  51.54            Kıyametin en büyük 10 alameti!

 • Kıyametin en büyük 10 alameti!
  KIRKI ÇIKMAK NE DEMEK? / Kasların kemiklerden sıyrılıp dökülmeye başlama zamanı kırkıncı güne rastladığı için, halk arasında ızdırabın azalması inancıyla hayır amaçlı yemekveriliyor.


   

  52.54               Kıyametin en büyük 10 alameti!

 • Kıyametin en büyük 10 alameti!
  TOPRAK ALTINDAKİ TAKIM ÇALIŞMASI / Vücut çürürken tam bir takım çalışması yapılıyor.


   

  53.54               Kıyametin en büyük 10 alameti!

 • Kıyametin en büyük 10 alameti!
  Bakteriler içten yok ederken, dışarıdan da et sineği göze ve burna larva bırakıyor. Bu sinekler yiyecekleri bitene kadar burada kalıyor ve ölüyor.


   

  54.54      Kıyametin en büyük 10 alameti!

 • Kıyametin en büyük 10 alameti!
 • Daha sonra ölen bu sinekleri yemek için başka böcekler geliyor. Geriye kemikler kalana kadar bu istila devam ediyor.

  kaynak: SABAH

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.