Gökçe Bahadır’ın sosyal medyayla ilgili düşünceleri…

0
0

Gökçe Bahadır: “Sosyal Medya bir
yandan bir özgürlük getirdi. Güzellikleri
olduğu kadar, insanları birbirlerini çok
kötü eleştirdiği, kötü sözler söylediği bir
mecra da oldu aynı zamanda. Biraz
empati, biraz sevgi, biraz anlayış, biraz
had bilmek, sakin olmak gerekiyor.