Milyonlarca Türk Vatandaşın Hakkı Gasp Ediliyor

0
2354

UHAD-Uluslararası Hak Arama Derneği  Almanya’ya dava açtı

Dernek Genel Başkanı Hasan Fattah’la repörtaj

 

1963  yılında Türkiye istek üzerine Almanya Federal Cumhuriyetine işçi gönderdi. 1983 yılında iş krizi nedeniyle zorunlu geri dönüş başlatan AFC  bütün insan hakları ve Türkiye Almanya  arasındaki anlaşmaya aykırı göçmenler için dönüş yasası hazırladı. Bu yasa geri dönenen milyonlarca Türk’ün  hakkı gasp edildi ve Türkiye bu olaya, kendi vatandaşının mağdur olmasına ses çıkarmadı.

Almanya işçilere primleri eksik yatırdı

UHAD başkanı Hasan Fattah:

Geri dönüş yapanların primlerinin yalnız çalışandan kesilen kısmının ödendiğini 2000’li yıllarda öğrendik. Yasalara göre emekli sigortasına ödenen primlerin işveren ve işçi paylarının beraber ödenmesi gerekiyor.Türkiye’ye kesin dönüş yapan yaklaşık 2 milyon Türk işçisine, işveren primlerinin ödenmedi ve bu primlerin Alman emeklilik kasasında birikmiş. Primlerin iade edilmesi için Alman Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na defalarca müracaat ettim. Alman yetkililer işveren primlerine el koyma gerekçelerinin, Alman Sosyal Kitabı 6’nın 210. maddesinin 3.bendine olduğunu söylediler. Ancak, bahsi geçen maddede böyle bir ifade yer almıyor.

 Uluslararası anlaşmalara aykırı

Türkiye ile Avrupa Birliği arasında imzalanan 1963 Ankara Anlaşması ve buna bağlı olarak 1973 yılında imzalanan Katma Protokolü’nün 38. maddesinin 2. bendinde “Türk uyruklu işçilere yaşlılık, ölüm ve sakatlık gelir ve aylıkları ile işçi ve Topluluk içinde oturan ailesine sağlanan sağlık hizmetleri yönünden, çeşitli üye devletlerde geçen sigorta veya çalışma sürelerinin birleştirilmesine imkan verecektir” ifadesi yer almış. Bunun ötesinde Avrupa Birliği Adalet Divanı da, birçok kararında, hiçbir AB üyesi ulusal yasaları bahane ederek Avrupa Hukuku’nun ihlal edilemeyeceğini vurgulamıştır. Ayrıca Almanya ve Türkiye’nin de taraf olduğu Birleşmiş Milletler Teşkilatı’na üye olan ülkeler 1969 yılında imzaladıkları ‘Viyana Antlaşmalar Hukuku Sözleşmesi’nin İç hukuk ve antlaşmalara riayet’ başlıklı 27. maddesinde ‘Bir taraf bir antlaşmayı icra etmeme gerekçesi olarak iç hukukunun hükümlerine başvuramaz’ ibaresi yer alıyor. Kaldı ki Türkiye’deki 506 sayılı Sosyal Sigorta Kanunu’nda da ‘Almanya’daki emeklilik primleri aktarılır. Aktarılan primler, borçlanma miktarı ile mahsup edilip artan kısım, sigortalıya iade edilir’ ibaresi vardır. Aynı hüküm, Alman sosyal güvenlik kanunlarında da var

Dolayısıyla bu hem Almanya tarafından, hem AB, hem de Türkiye tarafından yapılan bir haksızlık hukuksuzluk…

Yıllar önce 10 bin 500 Mark verip 400 bin gurbetçiyi Türkiye’ye gönderdiler. AB 1971 de bir karar alıyor. O karar şöyle: Bir işçinin sosyal güvenlik kurumundan primlerini geri alması eğer o işçinin sosyal güvenlik kurumundaki kaydını sona erdiriyorsa bu yapılan işlem geçersizdir, hukuksuzdur. Niçin? Çünkü  o işçi kendi ülkesinde 2 sene sigortalı olamaz. Aynı şeyi biz de yaşadık. Bu 2 sene aslında bir haksızlık. Bu işçinin 5 kişilik ailesi varsa, diyelim ki bu aile hastalandı, tedavi masrafları milyarlarca lira  para tutar. Ne yapacak şimdi bu işçi vatandaş? Bu durumu ben yıllar önce  bizim sigorta genel müdürlüğümüze telefonla sordum.. Ne dediler bana biliyor musunuz? Özel sigorta yaptırsınlar dediler. Küstahlığı görüyor musunuz? Bunu bana sosyal güvenlik kurumum söylüyor. Dolayısıyla bu hem Almanya tarafından, hem AB, hem de Türkiye tarafından yapılan bir haksızlık hukuksuzluk…

PRİMLER 400 MİLYAR  AVRO CİVARINDA BİR RAKAM TUTUYOR

 

UHAD olarak hakkımızı  beraber arayacağız. Biz bu konuda kesin kararlıyız. Kesilen primler 400 Milyar  Avro civarında bir rakam tutuyor. Kesilen işveren primlerini alma konusunda  sürekli görüştüğümüz uzmanlar, üniversiteler, profesörler, yazarlar var. Diyoruz ki;  kurduğumuz bu dernek, UHAD bütün mağdur olan işçi arkadaşlarımızın derneğidir. Şimdiye kadar 3.5-4 milyon civarında gurbetçi Türkiye’ye dönmüş. 3 milyon da Avrupa’da var. Bu rakamı 5 ile çarparsan (aile ferdleri olarak) 35 milyon insan var. Bir şey yapacaksak hep birlikte yapacağız. Yapmak istediğimiz Türkiye’nin ve Avrupa’nın en yetkili, etkili ve bilgili avukatlarını, profesörlerini  tutmak ve hakkımızı aramak. Problemimiz var, primlerimizi almak istiyoruz diyorsanız hep birlikte hareket etmemiz için derneğimize, UHAD’a  üye olmanız gerekiyor.

SON OLARAK: dava artık açılmış. UHAD’a müracaat yapanların dosyeleri incelenerek davaya ilave ediliyor. Birlik her zaman zafer demektir.   1 Mayıs İşçi ve Emekçiler Bayramınız kutlu olsun.  

 

 

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.