‘Selçuklular’dan Osmanlılar’a Azerbaycan (Gence)da Türk Fetih ve Faaliyetleri’ kitabı basıldı

0
2397

 

Bu günlerde İstanbul’da  ‘Selçuklular’dan Osmanlılar’a Azerbaycan (Gence)da Türk Fetih ve Faaliyetleri’ kitabı

basıldı. Kitab Tarih bilim uzmanı  Dr.Gürsoy Solmaz’ın uzun iller araştırması sonucu meydana gelmiştir.  Çalışma Selçuklular döneminden Osmanlılar’a kadarki zaman içinde AZerbaycan GENCE Hanlığı ve yöresindeki olayları içermektedir.

Bugünki Azerbaycan toprakları içinde yer alan  Gence tarihini araştıran yazar hem de mükemmel bir kitaba imzasını atmıştır.  Doğu Anadolu Bölgesi’nden kaynaklarını alan Kür ve Aras nehirleri değişik mecralardan yollarına devam ederek Azerbaycan Cumhuriyeti topraklarına girerler ve bu ülkede birleşerek tek bir nehir halinde Hazar Denizi’ne dökülürler. Bu iki nehir arasındaki coğrafî bölge tarih kitaplarında  Arran/Aran adıyla anılır. Özellikle X. asırdan sonra  bu bölgenin merkezi Gence olmuştur.   Kür Nehri kıyısında kurulmuş Gence bu özelliğiyle Ortaçağ tarihçileri tarafından sık sık anılmıştır. Eskiden beri Türk akın ve göçlerine mekân olan Gence aynı zamanda bir kışlak yeridir. Bu sebeple Ortaçağ’da adı geçen önemli Türk-İslâm sultan ve komutanlarının uğrak yeri olmuştur. Stratejik ve jeopolitik bakımdan da önemli bir yeri olan Gence önemli tarihî olayların başlangıç ve sonuçlarının görüldüğü yerdir. Gence özellikle XI. yüzyıldan sonra Türk yerleşimine daha çok açılmıştır.Bu sebeple zamanın tarihçileri  Gence’yi tarif ederken “Türkmenlerin yığınağı bir şehir ” olarak tanımlamışlardır.  XI-XIV. yüzyıllarda Gence Büyük Selçuklu, Şeddâdlılar, Irak Selçukluları, Atabekler, Harezmşahlar, Timurîler, Karakoyun, Akkoyun ve Safevîlerin idaresinde kalmış bilahare de Osmanlı idaresine geçmiştir. Dolayısiyle Gence’de pek çok tarihî olay meydana gelmiştir. Bu sebeple de Gence’nin tarihi çok zengindir. Bu zenginlik yörenin verimli topraklarında da görülür… Genceli Nizamî gibi üstâd bir şairin memleketi de olan Gence her görenin meram ve merakını cezbetmiştir.Böyle bir cazibe bu çalışmanın da sebebidir.
Bütün bu içeriği kapsayan ‘Selçuklular’dan Osmanlılar’a Azerbaycan (Gence)da Türk Fetih ve Faaliyetleri’ kitabı İstanbulda faaliyet gösteren Araz Yayıncılıkda basılmış. Araz Yayıncılık son bir ilde aktif faaliyete geçse de iyi bir performans yakalamış, Türkiye kitap piyasasında AZerbaycan edebiyyatı ve tarihini içeren kitaplarla tanınmıştır.

KİTABIN YAZARI : Gürsoy Solmaz 1956 yılında Sarıkamış’ta dünyaya geldi. Ilk, orta ve lise tahsilini Sarıkamış’ta tamamlayarak, Erzurum Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih bölümüne girdi. Buradan mezun olduktan sonra Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde uzun yıllar öğretmenlik yaptı. Daha sonra Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih bölümü’ne öğretim görevlisi olarak intisab etti. Bu arada Yüksek Lisansını tamamladı.

Değişik gazete ve dergilerde değişik konularda yazı ve şiirleri yayınlandı. Bazı şiir ve yazıları Türkiye genelinde ödüle layık olan Gürsoy SOLMAZ’ın Ermeni zulümü üzerine yazılmış  kitapları vardır.Ayrıca  tarih içerikli yuayıunlanmış kitapları yanında  şiir kitapları da vardır… Evli ve üç çocuk babası olup halen Erzurum Atatürk Üniversitesi’ndeki görevini sürdürmektedir.

 

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.