“Şeyh Şamil, emperyalizme karşı direnişin adıdır”

0
1903

Önceki yıl; Konya Aydınlar Ocağı’nın Salı Sohbetleri’nde, Kafkasya Kartalı İmam Şeyh Şamil vefatının 142. yıldönümünde anılmıştı. Sille Kültür Evi’nde gerçekleştirilen sohbette dönemin Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hacı Ahmet Özdemir, Arapça aslından Türkçe’ye çevrilerek kazandırılan “Şamil’in Katibi M. Tahir El-Karahî’nin Kaleminden İmam Şâmil’in Hatıratı”adlı eserden hareketle İmam Şamil’in hayatı ve kahramanlıklarla dolu mücadelesini anlattı.

ŞEYH ŞAMİL İLE İLGİLİ AKADEMİK ÇALIŞMA YAPILMALI

Şeyh Şamil’in hayatı, Ruslara karşı verdiği mücadelesi ve ailesi hakkında şimdiye kadar akademik bir çalışma yapılmadığını ifade eden Prof. Dr. H. Ahmet Özdemir, Rusların, gazetelerde çıkan Şeyh Şamil’le ilgili haberleri derleyerek yüzlerce kitap ortaya koyduklarını dile getirdi. Özdemir, “İmam Şamil’in mücadelesini, neslini ve hayatını araştıracak akademik çalışmalar yapılmalı. Şamil’in kahramanlıklarının yer aldığı sinema ve hayatını anlatan dizi filmler yapılmalıdır” dedi.

ONUN MÜCADELESİ SADECE ÇEÇENİSTAN’LA SINIRLI DEĞİL

Asırlar geçmesine rağmen Kafkas Kartalı olarak bilinen İmam Şamil’in adının ve mücadelesi ile kahramanlıklarının unutulmadığını, fakat Şeyh Şamil’in yeterince tanınmadığına işaret eden Özdemir, Şamil’in mücadele sahasının Çeçenistan’la sınırlı olmayıp bütün Kafkasları kapsadığını ifade etti. Ortaasya’nın Slav ırklarının bulunduğu bir toprak parçası olarak görülmemesi gerektiğini kaydeden Özdemir, bu topraklarda İlhanlılar’ın Müslüman olmalarından sonra Hindistan’daki Babür Şah İmparatorluğu ve Ruslara kök söktüren Altunordu Devleti ile şimdiki ismi Volga olan ve büyük nehir anlamına gelen İdil Nehri etrafında büyük Türk Devletleri ve İmparatorlukları kurulduğuna dikkati çekti. Altunordu Devleti’nin zamanla yıkılıp hanlıklara ayrılmasıyla birlikte Ruslar’ın, güçlendiğini ve Çarlık halini alarak hakimiyetlerini sağladıktan sonra Kafkasları işgal ettiklerini belirten Özdemir, Şeyh Şamil’in dağlılarla birlikte Çarlık Rusya’sı ordularına karşı verdiği bağımsızlık mücadelesinde Kafkasya bölgesinin, Hazar Denizi ile Karadeniz arasında Avrupa, Asya ve Afrika kıtalarıyla irtibat sağlayabilecek coğrafi konuma sahip dağlık bir ülke olduğunu belirtti. Kafkasya halklarının sırasıyla İmam Mansur, Gazi Muhammed, Hamzat Bek ve teşkilatçı olan Şeyh Şâmil’in idaresi altında Ruslara karşı direnmeye çalıştıklarını belirten Özdemir, Şeyh Şamil’le ilgili olarak şunları söyledi:

ŞANLI BİR DİRENİŞİN YILMAZ SAVAŞÇISI

“Şeyh Şamil yüzlerce ayet ve hadisi ezberce okuyan ve İslâm hukukuna vakıf bir şahsiyettir. İmam Şâmil, Çarlık Rusyası emperyalizmine karşı verilen şanlı bir direnişin, soylu ve kutsal bir savaşın çeyrek asırlık lideri ve yılmaz savaşçısıdır. Namazına çok düşkün olan Şâmil, oğlunu küçük yaşlarda Ruslara rehin vermek ve annesiyle karşı karşıya gelmek gibi büyük bedeller ödemiştir. Birçok baskın ve badireden yaralı olarak kurtulan İmam Şamil, Rusların gözünde efsaneleşiyor. Pek çok suikasten ve baskından yaralı olarak kurtulan İmam Şamil, sonunda silah bırakarak teslim oluyor. Çar’ın sarayında ve kilisede bile namazını aksatmayan Şamil’in, sürgün yıllarından sonra Hacca gitmesine izin veriliyor. Türkiye’ye gelerek Osmanlı Sultanı Abdülaziz’le görüşüyor. Buradan Mekke’ye gidiyor. Kâbe’de kendisini görmek isteyen Müslümanlar büyük izdiham oluşturmaları üzerine İmam Şamil, Kâbe-i Muazzama’nın üzerine çıkarılmak zorunda kalınıyor. Medine’ye gidiyor ve bir Rufai şeyhinin göğsünde Kelime-i Şehadet getirerek 17 Şubat 1871’de vefat ediyor. Kabri Cennet’ül Baki’dedir. 1797’de Gimri’de doğan İmam Şamil, Nakşibendi şeyhlerinden Seyyid Cemaleddin Kumuki’nin halifelerindendir. Şamil’in nesli devam ediyor. Torunlarının Amerika’da, torunlarının oğullarının ise Türkiye’de ama nerede olduklarını bilmiyorum.

DOMUZ ETİ DİNİMİZCE HARAM

Rus Çarı ile yaşamış oluğu şu diyalog meşhurdur: Bir gün Rus Çarı esaret altındayken Şeyh Şamil’i yemek yemek için karşısına alır Şeyh Şamil’in iştahlı bir şekilde yemek yediğini görünce yanındakilere: ‘Korkarım bu adam bizi de birazdan yer’ diye söylenir. Şeyh Şamil bunu duyunca, ‘Korkmayın dinimizde domuz eti yemek haramdır’ cevabını verir.”

 http://www.yeniakit.com.tr/haber/seyh-samil-emperyalizme-karsi-direnisin-adidir-135571.html?utm_source=YeniAkit&utm_campaign=tavsiye_et

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.