Türkiye’de Atatürk’e Hakaret. Portresini LGBT’yin Rengine Boyadılar

0
2179

Canan Kaftancıoğlu’ya Hapis Cezası Verilecek mi?
LGBT ye destek verenlerin  Atatürk’ün demokrasi prensiplerini  kendi amaçları için kullanarak  yapılan hakaret aslında.  Atatürk’ü seven, sayan yani tamamen Türk insanı  düşüncelerini, ideolojilerini kabul ettirmek için kullandıkları daha bir yöntem. Canan Kaftancıoğlu yöntemi. Bu yaptıkları suçun cezası ne olacak?

TCK 5816
Madde 1:
f1. Atatürk’ün hatırasına alenen hakaret eden veya söven kimse bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.
f2. Atatürk’ü temsil eden heykel, büst ve abideleri veyahut Atatürk’ün kabrini tahrip eden, kıran, bozan veya kirleten kimseye bir yıldan beş yıla kadar ağır hapis cezası verilir.
f3. Yukarıki fıkralarda yazılı suçları işlemeye başkalarını teşvik eden kimse asıl fail gibi cezalandırılır.
Madde 2:

f1. Birinci maddede yazılı suçlar; iki veya daha fazla kimseler tarafından toplu olarak veya umumî veya umuma açık mahallerde yahut basın vasıtasiyle işlenirse hükmolunulacak ceza yarı nispetinde artırılır.
f2. Birinci maddenin ikinci fıkrasında yazılı suçlar zor kullanılarak işlenir veya bu suretle işlenmesine teşebbüs olunursa verilecek ceza bir misli artırılır.
Madde 3:
f1. Bu Kanunda yazılı suçlardan dolayı Cumhuriyet savcılıklarınca resmen takibat yapılır.