Üniversiteler Açılıyor

0
22

Yüz Yüze Eğitim Nisan’da başlıyor!

Üniversiteler için yüz yüze eğitim  açıklaması YÖK’ten geldi. Asrın deprem felaketi nedeniyle uzuktan eğitim kararı Nisan ayı için yeniden değerlendirildi. ‘Üniversiteler açılacak mı, üniversiteler ne zaman açılıyor’ sorusu yanıt buldu. YÖK Başkanı Erol Özvar, “İsteyenler öğrencilere yüz yüze eğitim verilecek” dedi. Özvar, yüz yüze eğitim için tarih verdi ve alınan kararları açıkladı.

YÖK BAŞKANI ÖZVAR AÇIKLADI

YÖK Başkanı Erol Özvar, üniversite öğrencilerinin merakla beklediği açıklamayı yaptı ve ‘Üniversiteler açılacak mı’ sorusuyla beraber yüz yüze eğitim kararını duyurdu. Buna göre üniversitelerde yüz yüze eğitim 3 Nisan’da başlayacak.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, 2022-2023 Eğitim ve Öğretim Yılı Bahar Dönemine ilişkin Yükseköğretim Kurulu olarak alınan yeni kararları 8 maddede açıkladı.

Alınan kararlar:

 Yüz yüze eğitim kararı: Halihazırda uygulanmakta olan uzaktan öğretim ile birlikte isteyen öğrencilere devam şartı aranmaksızın sınıflarda yüz yüze eğitim  verilebilmesine,

 Hibrit öğretim kararı: Yükseköğretim kurumlarının bir dersin hem uzaktan öğretim ile hem de yüz yüze verilebilmesine ilişkin kararları ilgili kurullarında alarak gerekli düzenlemeleri yapmalarına,

 AKTS kredileri ile ilgili karar: Yürürlükte olan “Yükseköğretim Kurumlarında Uzaktan Öğretime İlişkin Usul ve Esaslar”ın 6’ncı maddesinde yer verilen bir yarıyıldaki derslerin AKTS kredilerine göre en fazla yüzde 30’unun uzaktan öğretim yoluyla verilebileceği” yönündeki kısıtlamanın uygulanmamasına,

 Özel öğrenci kararı: Özel öğrenci olarak başka bir yükseköğretim kurumunda eğitime devam etmekte olan öğrencilerin bu eğitimlerini aynı şekilde sürdürebilmelerine,

Ertelenmiş ödev ve projeler: Nisan ayına ertelenmiş olan “derslere ait uygulamalar”ın, yükseköğretim kurumlarının ilgili kurullarının alacağı kararlar ile ödev, proje vb. şekilde veya bahar dönemi içinde, yaz döneminde ya da bir sonraki eğitim ve öğretim döneminde yüz yüze yapılabilmesine,

 Ara sınav kararları: Bahar dönemindeki ara sınavların (özel öğrencilik hakkı verilen uygulama eğitimi içeren programlar hariç) “şeffaflık ve denetlenebilirlik” ilkesi esas alınarak uzaktan öğretim yöntemleriyle çevrimiçi yapılmasına,

 Çevrimiçi sınav kararı: Yapılacak değerlendirmelerde; açık uçlu ya da çoktan seçmeli çevrimiçi sınavlar, ödevler, çevrimiçi kısa sınavlar, projeler, Öğrenme Yönetim Sistemi (ÖYS) etkinlikleri, ÖYS kullanım analitikleri ve benzeri uygulamaların kullanılabilmesine,

 Yıl sonu sınavları için kararlar: Yarıyıl sonu, tek ders, tez izleme, yeterlilik sınavı gibi sınavların ise ne zaman ve nasıl yapılacağının yükseköğretim kurumlarının yetkili kurulları tarafından belirlenmesine karar verilmiştir.