Afşar Soleymani: ‘Dünya 3. Cihan savaşına sürüklenirken yalnız birlik bizi felaketlerden koruya bilecek.’

0
2437

Türkiye, Azerbaycan ve İran coğrafi bakımdan asırların komşusu, din bakımından kardeş, kültür bakımından bir toplumdur ve bu şartlar hiçbir şekilde değişe, göz ardı  edilemez.

II Bölüm

 

Afşar Soleymani.   2003-2006 yıllarına İran İslam Cumhuriyeti’nin Azerbaycan’da Büyük Elçisi.

  1. İran İslam Cumhuriyeti Maraga kentinde doğdu. Baba askeri personel olduğu için 5 yaşlı Afşar Sarap, oradan da Erdebil şehrine taşınır.

 Tahran Şehid Beheşti Üniversitesi’nde Siyasi Bilimler Bölümü’nde eğitim görmüş.

Siyasi Bilimler üzere Felsefe Doktoru’dur.

Tahran liselerinde hocalıkla başlayan faaliyeti İİC’nin Savunma Bakanlığı’nda devam etmiş; Dış İşleri Bakanlığında ve İİC’nin Ukrayna  ve Azerbaycan Büyük Elçiliklerinde  çalışmış. Seyit Muhammet Hatemi iktidarında Azerbaycan’a Büyük Elçi gönderilmiş, Ahmedi Nejad hakimiyetine itiraz olarak görevinden istifa etmiştir.

İran- Amerika ve İran- Azerbaycan ilişkilerinden bahis eden   2 kitabın müellifidir.

Evlidir. 2 evladı var.

 

 

Hocalihaber-Kebuter Hakverdi:

–  Aramızdaki buzların erimesinden mi resmi Tahran Azerbaycan arazi bütünlüğü ile bağlı beyanatlar verdi; Karabağ Azerbaycan’ın ayrılmaz hissesidir gibi. Ne baş veriyor?

 

Afşar Soleymani:

-İran Azerbaycan’ın arazileri  işgal olunandan beri, Azerbaycan’ın arazi bütünlüğünü   ve göçmenlerin kendi  dede  baba yurtlarına dönmelerine    destekleyip. Münakaşanın sulh yoluyla BMT’nin TŞ’nın aldığı kararlar ve uluslararası hukuk  çerçevesinde  hall olunmasında ısrarlıdır.

 

K.H:

– Azerbaycan topraklarının  büyük bir kısmı İran’ın sınırları içerisindedir.  Bir toplumu içine almak tabii ki, çeşitli problemlere yol acır. Ama biz güzel etkilerden konuşsak?  Mesela  Azerbaycan edebiyatının İran edebiyatına etkisinden.

 

A.S:

 

– Azerbaycanlılar İran’da yaşayan başka halklarla kaynayıp karışıp. Azerbaycan -Fars edebiyatı arasında yaklaşmalar, etkilenme fazlası iledir ki bu da normaldir bence. Özellikle  müşterek alfabe bu yakınlık ve etkini  daha da güçlü kılmış. Azerbaycan dilinde eğitim yoksa da, Fars ve Arap alfabesi Azerbaycan eski alfabesidir ve gazeteler; kitaplar basılır ve TV kanallarında Azerbaycan dilinde programlar yer alır. Tabii eğitimin yokluğu yüzünden dil inkişaf etmemiş ama bundan sonra artık bu problem de aradan götürülecek. Nizami’nin ve  başka şairlerin Fars dilinde yazdığı eserlerinin Azerbaycan diline çevrilmesi yani Fars ve Azerbaycan edebiyatının bir birine etkisi bundan sonra en yüksek haddine çatacak düşünüyorum. Çünkü  Firdevs’i ve Mevlana gibi ortak değerlerimiz,  manevi mirasımız var. Edebi, kültürel çalışmalarda ortaklaşa işlerimiz İran’da Azerbaycan dilinin inkişafına güzel katkılarda bulunacak.

 

H.K:

–  İİC katı dindar bir ülkedir. Amma meyhaneler şairi Ömer Hayyam’ı dahi kimi bağrına basıp. Paradoks değil mi  sizce?
A.S:

– Aslında Ömer Hayyam’a da başka İran  şairleri kadar,  ve ya Fars dilinde şiir yazan şairler kadar önem veriliyor. Hayyam da  Hafız, Şefi, Mevlana, Nizami, Firdevs’i ve başkaları gibi aziz tutuluyor.  Hem de Ömer Hayyam  dinsiz  insan olmayıp, artı  Müslüman bir kişidir. Burada bir kusur görmüyorum.

 

 

     K.H: 

 

-Azerbaycan sizin için nedir? Hayatınızın en kaynar çağını yaşadığınız ve çok zor,   siyasi karmaşa zamanına denk geldiğiniz bir memleket mi?

 

A.S:

– Azerbaycan menim için Azerbaycanlıların ülkesi  olarak ikinci Vatandır. Ama bir  İranlı  gibi Azerbaycan hakkında çok sözüm var söyleyecek. Her  İki ülkenin resmilerine söyleyecek  fazlasıyla sözüm var, hatta Türkiye’ye de. Bir gün 3 devletin başkanlarından  davet olunsam,  yüreğimde burkulan  sözlerimi ve bu 3’lü için, yani aslında bizim için önemli  projelerimi sunarım. İllerin tecrübesinden kaynaklanan  birikimlerinin komşu ve ayrılmaz olan ülkelere projelere halinde sunacak  diplomatlar var ve tevazudan kenar olsa da ben de onlardan biriyim. Dünyanın şu saatteki halinde bu birikime ve deneyime ihtiyaç var. Halklarımız coğrafi bakımdan asırların komşusu, din bakımından kardeş, kültür bakımından bir toplumdur ve bu şartlar hiçbir şekilde değişe, göz ardı  edilemez. Dünya 3. Cihan savaşına sürüklenirken yalnız birlik bizi felaketlerden koruya bilecek. Dev oyunları yene bilmek için gayri bir yol yok.

 

 

irleri kadar,  ve ya Fars dilinde şiir yazan şairler kadar önem veriliyor. Hayyam da  Hafız, Şefi, Mevlana, Nizami, Firdevs’i ve başkaları gibi aziz tutuluyor.  Hem de Ömer Hayyam  dinsiz  insan olmayıp, artı  Müslüman bir kişidir. Burada bir kusur görmüyorum.

 

 

     K.H: 

 

-Azerbaycan sizin için nedir? Hayatınızın en kaynar çağını yaşadığınız ve çok zor,   siyasi karmaşa zamanına denk geldiğiniz bir memleket mi?

 

A.S:

– Azerbaycan menim için Azerbaycanlıların ülkesi  olarak ikinci Vatandır. Ama bir  İranlı  gibi Azerbaycan hakkında çok sözüm var söyleyecek. Her  İki ülkenin resmilerine söyleyecek  fazlasıyla sözüm var, hatta Türkiye’ye de. Bir gün 3 devletin başkanlarından  davet olunsam,  yüreğimde burkulan  sözlerimi ve bu 3’lü için, yani aslında bizim için önemli  projelerimi sunarım. İllerin tecrübesinden kaynaklanan  birikimlerinin komşu ve ayrılmaz olan ülkelere projelere halinde sunacak  diplomatlar var ve tevazudan kenar olsa da ben de onlardan biriyim. Dünyanın şu saatteki halinde bu birikime ve deneyime ihtiyaç var. Halklarımız coğrafi bakımdan asırların komşusu, din bakımından kardeş, kültür bakımından bir toplumdur ve bu şartlar hiçbir şekilde değişe, göz ardı  edilemez. Dünya 3. Cihan savaşına sürüklenirken yalnız birlik bizi felaketlerden koruya bilecek. Dev oyunları yene bilmek için gayri bir yol yok.

avşar1avşar6avşar3

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.