Berna Laçından Tamer Karadağlı yorumu…

0
2

Oyuncu Berna Laçin, Tamer
Karadağlínın Devlet Tiyatroları Genel
Müdürlügüne atanmasına isim
vermeden tepki gösterdi