Türkiye Diaspora Teşkilatı Üyeleri Şuşa Beyannamesine İlişkin Açıklama Yayınladı

0
53

Erdoğan ve Aliyev tarafından imzalanan ‘Şuşa’ beyannamesi ve destek veren kuruluşlar

Türkiye’de faaliyet gösteren Diaspora Teşkilatları üyeleri Azerbaycan Cumhuriyeti ile Türkiye Cumhuriyeti arasında imzalanan Şuşa Beyannamesi ile ilgili bir açıklama yayınladı. Türkiye’de faaliyet gösteren diaspora teşkilatlarının üyeleri olarak, 15 Haziran 2021 tarihli “Azerbaycan Cumhuriyeti ile Türkiye Cumhuriyeti Arasında Müttefiklik İlişkileri Hakkında Şuşa Beyannamesi”nin imzalanmasını memnuniyetle karşıladığımızı, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev ve Türkiye Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın siyasi iradesiyle hayatî belge niteliği kazanan, iki kararlı lider tarafından imzalanan belgeyi takdirle karşılıyor ve tüm varlığımızla desteklediğimizi ifade ediyoruz. 

Beyanname sadece iki kardeş ülkenin değil, tüm Türk dünyasının dayanışmasını ifade eden ve güçlendiren, Avrasya coğrafyası için barış, istikrar ve kalkınma vaat eden birçok hüküm içermektedir. İşte bu sebeple, Azerbaycan ve Türk diaspora teşkilatları birlik ve beraberliğinin önemine dikkat çekerek, diğer Türk soylu ülkelerin yanı sıra barışsever diğer topluluklarla iş birliğinin önemli olduğunu vurgulamaktayız.

Bu beyannamenin imza tarihi seçiminin iki önemli tarihi olayın izlerini yansıttığını özellikle belirtmek isteriz. Azerbaycan’ın Millî Kurtuluş Günü ve Kars Antlaşması’nın 100. Yıl Dönümü’nde imzalanması her iki liderin, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ve millî lider Haydar Aliyev’e olan sonsuz sevgi ve saygının göstergesi olduğuna inanıyoruz. Şüphesiz Mustafa Kemal Atatürk’ün “Nahçıvan Türk’ün kapısıdır.” sözü ve talimatıyla Nahçivan bölgesine muhtariyet statüsünün kazandırılması, Türk dünyasının ulaşım ve haberleşme bakımından birleşmesi olanağını sağlamıştır.

Bugünlerde devlet bağımsızlığının otuzuncu yılını büyük bir gururla yaşayan Türk soylu ülkeler, geçmişte büyük bir gelişim aşamasından geçtiler. Dayanışma ve birlik çağrılarımız yalnızca Türk soylu halkların terakkisi için değil tüm dünyada samimi dostluk, iyi komşuluk, birlikte yaşama kültürünün göstergesi olarak örnek olmuştur. Tüm bunlar millî kimliğimiz ve değerlerimizdir.

Sevgili ve değerli yurttaşlar, soydaşlar, dindaşlar ve meslektaşlar, dünyada barış ve istikrarın korunması, tebliği ve teşvikinde diaspora teşkilatları ve medya kuruluşlarının da üzerine ağır ve onurlu sorumluluklar düşmektedir. Bu sorumluğun istikametlerinden biri de Azerbaycan ve Türkiye hakkındaki gerçekleri dünya kamuoyuna doğru duyurmak, halklarımıza ve ülkelerimize yönelik yalan ve iftiraları ortadan kaldırmaktır. Son yıllarda özellikle ortak gayretlerimiz neticesinde sözde “Ermeni Meselesi”nden doğan tüm gerici faaliyetlerin ortaya çıkarılması girişimlerinde önemli adımlar attık. Ancak tüm bunlar yeterli değildir. Sözü edilen beyanname iş birliği, gelişme ve refah için eşsiz fırsatlar sunmaktadır.

Ermenistan’ın, Ermeni milliyetçi çevrelerinin, lobi teşkilatlarının Türkiye’ye karşı asılsız iddialarının, tarihin çarpıtılması ve tarihinin tahrifine dayalı siyasallaştırılmış kararların gerçekmiş gibi gösterilmesi son derece tehlikelidir ve birlikte gayret ederek bunları ortadan kaldırmalıyız. Bu bağlamda, 1915 olaylarıyla bağlantılı olarak arşivlerini açan Türkiye’nin, Ermenistan’daki ve diğer ülkelerdeki arşivlerin açılması ve bu konuda tarihçiler tarafından araştırma yapılması çabalarına kararlılıkla destek vererek gerçek bir ilerleme kaydetmeliyiz.

Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in ifade ettiği ve Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın desteklediği gibi: Bir milletin iki diasporası olamaz. 

Çeşitli ülkelerde yaşayan Azerbaycan ve Türkiye diasporaları arasında iş birliğinin daha sıkı geliştirilmesi, karşılaştığımız ortak problemler karşısında birlikte adım atılması ve sürekli dayanışma içerisinde olunması, verimli çalışmalar için tek doğru yol olduğunu açıkça belirtmek isteriz.

Millî menfaatlerin korunmasına dair tarihî hakikatlerin dünya toplumuna duyurulmasında diaspora teşkilatlarının koordineli şekilde birlik içerisindeki faaliyetleri gücümüzü ve sonuçlarını artırır.

Bu bildiriyi yazmak ve yaymaktaki maksadımız, Azerbaycan ve Türkiye ittifakını teyit eden Şuşa Beyannamesi’nin tarihsel önemini takdir ettiğimizi tekraren göstermek, güçlü, yenilmez halklarının birliğinin ve dostluğunun garantisi olan ittifakın korunması ve geliştirilmesi adına bir yumruk gibi birleşmiş diasporaya dönüştürmek niyetimizi ifade ediyoruz. Azerbaycan ve Türk diaspora teşkilatları ancak ittifak şeklinde birlikte hareket ederek asıl amaçlarına ulaşabilirler. Bir olalım, yaşayalım, güçlü olalım, müttefik olalım.

 

İşte Şuşa Beyannamesine destek veren kuruluşlar;

 

* Türkiye Azerbaycan Dostluk İşbirliği ve Dayanışma Vakfı

(Azərbaycan Evi)

* Hatay Azerbaycan Evi Derneği

* Yalova Asılsız Ermeni İddialarıyla Mücadele Derneği

* Yeni Azerbaycan Yardımlaşma ve Kültür Dərnəyi

* İstanbul Türkiye Azerbaycan Kültür ve Dayanışma Derneği

* Azerbaycan Eğitim ve Kültür Derneği

* Eskişehir Azerbaycanlılar Derneği

* İstanbul Genç Azerbaycanlılar Derneği

* Kocaeli Derincə Azerbaycan Evi Derneği

* Azaflı Sosyal Yardım ve Kültür Derneği

* Türkiye Azerbaycan Dernekleri Federasyonu

* Kocaeli Azerbaycan Haydar Aliyev Kültür Evi Derneği

* Azerbaycan Türkleri ve Dost Dernekler Federasyonu

* Türkiye Azerbaycan Dostluk Dernekleri Federasyonu

* Manisa Azerbaycan Kültür ve Dayanışma Derneği

* Iğdır- Azerbaycan Dil, Tarih ve Kültür Birliğini Yaşatma ve Destekleme Derneği

* Türkiye Azerbaycan Derneği

* Iğdır Azerbaycan Evi Derneği

* Adana Azerbaycan Kültür ve Dayanışma Derneği

* Antalya Azerbaycan Kültür ve Dayanışma Derneği

* İzmir Azerbaycan Kardeşlik ve İşbirliği Derneği

* İzmir Azerbaycan Kültür ve Dayanışma Derneği

* Azerbaycan Kadınları Kültür Merkezi Derneği

* Çağdaş Azerbaycan Kültür Derneği

* Edirne Azerbaycan Evi Derneği

* Azerbaycan Dil, Tarih, Kültür Araştırma Merkezi

* Azerbaycanlı Hekimlər Derneği

* İstanbul-Azerbaycan Dostluk Derneği

* “Buta” Azerbaycan Kültürünü Yayma ve Yaşatma Derneği

* Dünya Azerbaycanlıları Yazarlar ve Medya Derneği

* Kayseri Azerbaycan Kültür, Eğitim ve Dayanışma Derneği

* “Hazar” Azerbaycan Halk dansları Derneği

* Hazar Folklor Eğitim ve Araştırma Merkezi

* Anka – Azerbaycan Dans ve Sanat Kulübü

* İstanbul Üniversitesi Azerbaycan Kültür ve Dayanışma Birliği

* Araz Doğa Sporları ve Kültür Kulübü Derneği

* Azerbaycan Türkiye Ortak Milli Düşünce Derneği

* İstanbul Azerbaycan Kültür Evi

* İstanbul Haydar Aliyev adına Azerbaycan  okulu

* Azerbaycan Eğitim, Kültür ve Sosyal Yardımlaşma Derneği

* Balıkesir Azerbaycan Evi Derneği

* “Azerbaycan Halklar Dostluğu” Derneği

* Azerbaycan Gençlerinin Ankara Dayanışma Derneği

* “Mübariz” Kültür Eğitim ve Sosyal Yardımlaşma Derneği

* Azerbaycan Gençlerinin İstanbul Harekatı

* İstanbul Üniversitesi Azerbaycan Türkiye Kardeşlik ve Dayanışma Topluluğu

* Celal Bayar Üniversitesi Manisa Azerbaycanlı Öğrenciler Topluluğu

* Düzce Üniversitesi Türk Dünyası Topluluğu

* Bülent Ecevit Üniversitesi Azerbaycan Kültür Topluluğu

* Azerbaycan Gençlerinin İstanbul Dayanışması

* Konya Azerbaycanlı Öğrenciler Birliği

* Sakarya’da Azerbaycan Kültür ve Dayanışma Topluluğu

* Manisa Azerbaycanlı Öğrenciler Birliği

* Kayseri Azerbaycanlı Öğrenciler Birliği

* Kastamonu Üniversitesi Azerbaycan Kültür ve Dayanışma Birliği

* Bursa Azerbaycan Kültür ve Sanat Birliği

* Azerbaycan Kıbrıs Dostluk Cemiyeti

* Kahramanmaraş-Azerbaycan Eğitim, Kültür ve Dayanışma Birliği

* Elazığ Azerbaycan Kültür ve Öğrenci Gençler Birliği

* “Bilecik Azerbaycan Kardeşlik Derneği”

* Kars Azerbaycan Evi Derneği

* Iğdır Vakfı

* Azerbaycan Çanakkale Derneği

* “Geleceğin İnsanları Mekanı, Geleceğin İmkanları Mekanı” Derneği

* “Azerbaycan Denince” Derneği

* AzArt – Türkiye’de Yaşayan Azerbaycanlı Ressamlar Grubu

* Alanya Azerbaycanlılar Derneği

* Zile Azerbaycan Karabağlılar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği

* Azerbaycan Kültür Merkezi Derneği

* Türkiye Anadolu Aydınlar Ocaği

* Türkiye AzerbaycanDev Kardeşlik, Candaşlık ve Strateji Platformu