Vefa Aktuz: Sömürge Güçleri Yıllardır Kudus’u Hadef Almışlar   

0
708

Yeniden Refah Partisi Dış İlişkiler Başkan Yardımcısı Vefa Aktuz’dan açıklama: Dinlerin Kardeşliği Acısından Kudus Çok  Değerli ve Kıymetlidir

Kudus üc ilahi kökenli din;  İslamiyet, Hrıstiyanlık ve Yahudilik  için sın derece önemli ve kutsaldır. Kudus’un kutsal oluşu daha adından başlıyor; bu  kelime kutsal,  mukaddes demek.  Aslında inancımıza göre yegane kutsal sadece Allah’tır ama  pek çok peygamberin hayatının geçirdiği yollarında yürüdüğü  ve  ilahi emirleri(vahiyi) topumlara tebliğ etdiyi için Kudus de kutsaldır.

Kudus’un tarihi Hz.İbrahim (as) ile başlar.
Daha sonra İsrailoğulları Firavun’un zulmünden kurtularak Hz. Musa’nın önderliğinde ”Arz-ı Mevud” denilen Vadedilmiş Topraklara doğru büyük bir göç başlattılar.  Sonra Allah onlara yaşamaları için bugün Kudüs diye bildiğimiz bölgenin (kaynaklarda Kenan diyarı diye de geçmektedir) kendilerine verildiğini, Allah’a şirk koşmadan ibadet etmelerini, kimseyle savaşmadan insanlara iyilik yapmak konusunda tebliğde bulunmalarını ve bu süreçte kendi yardımının da onlarla olacağını bildirerek İsrailoğulları’nı bu diyara gönderdi. Kudüs’ün Yahudiler için vazgeçilmez bir yer olması Hz. Uzun yıllar sonra Hazreti Süleyman Dönemi’inder başlamıştır. Mescidi Aksa’nın temelini atan ve ilk duvarlarını ören Hz.Davut’tur. Fakat tamamlayamadan vefat etti ve bitirilmesini oğlu Süleyman’a(a.s) vasiyet etti. Hz. Süleyman, önce Kudüs’ün etrafına beyaz taştan kalın ve uzunca bir sur yaptırdı, sonra mescidi tamamladı. M.S. 70 yılında Romalılar, Mescidi Aksa’yı yerle bir etti. Bu yıkımdan sonra geriye sadece Batı duvarının bir parçası olan ve bugün Müslümanlarca ” Burak Duvarı”, Yahudilerce de ” Ağlama Duvarı” olarak bilinen bölüm kaldı. Burası Yahudi emellerinin simgesi ve kutsal bir ziyaret yeri haline getirildi. Emevi halifelerinden Abdülmelik b. Mervan, bugün namaz kılınan ve Mescidi Aksa olarak bilinen caminin altında bulunan ve Mervan Mescidi olarak adlandırılan kısmı elden geçirdi ve cami haline getirdi. Daha sonra da mübarek taşın yani Sahra’nın üzerine bugünkü altın kubbeli mescidi inşa ettirdi.

Hırıstiyan dünyası için  Kudus’un  önemi  Hz isa (as) buradan,  hiristiyanların tabiri ile Yerusalim şehrinden semaya yükselişindedir.

İslamiyet için her yönden önemli ve kutsaldır çünkü  adı gecen bütün  peygamberler İslam peygamberleridir. Müslümanlar için Kudüs, Mekke ve Medine’den sonra 3. Sırada bulunan bir kutsallıktadır diyebiliriz.  M.S. 610 senesinde ilk kıblemiz olan Mescid-i Aksa, Kudüs’tedir. İslamiyet’teki yeri ilk kıble olmakla da sınırlı olmayan Mescit-i Aksa, 16 ay boyunca Müslümanların kıblesi olmuş, yönelerek ibadet ettikleri ilk yer olmuştur. Mescit-i Aksa İslam dininin en kutsal bölge ve aynı zamanda camilerdendir.

Kudüs şehrini Müslümanlar için önemli kılan bir diğer unsur da Resulullah’ın (s.a.v.) Mirac’a buradan çıkmış olmasıdır.

Kudüs’te bulunan İslam dininin ilk kubbeli yapısı olan Kubbet’üs Sahra içerisinde bulunan Hacer-i Muallak taşı Hz. Muhammed’in (s.a.v.) Miraca yükseldiği yerdir.

İşte bu kutsal yapılar ve İslam tarihi için önemli olan olaylar, Kudüs kentini Müslümanlar için en kıymetli kentlerden biri yapmaktadır.

Bu küçük tarihi hatırlatarak şu anda baş veren olaylara bakmak lazım;  İsrail Falestin savaşının altında yatan konu üç ilahi dini karşı karşıya getirmek, İslam dünyasını savaşa sokmak ve ya buna mecbur bırakmak.  Dünya güç çetelerinin sinsi ve ince düşünülmüş planları karşısında dünyanın Kudus kilit noktasından başlayacak yangını önlemek yine de bizim, Türkiye’nin boynuna biçilmiş bir görevdir ve üstesinden geleceğiz.